PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Nr 1 w PRUDNIKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Zadania

Forma realizacji

Termin

Uwagi /osoby odpowiedzialne

Organizacja pracy:

Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2016/2017

 

Spotkanie z Radą

SU, dyskusja, propozycje młodzieży i ustalenie planu pracy na nowy rok szkolny

 

Wrzesień 2016 r.

Opiekun samorządu, przedstawiciele SU

Stałe informowanie

nauczycieli, uczniów o życiu szkoły, pracy i akcjach SU

 

Prowadzenie tablicy informacyjnej

 

Cały rok

Rada SU

Prowadzenie gazetki z ogłoszeniami: sprzedam, kupię,

zamienię, dziękuję, zapraszam,

gratuluję

 

Cały rok

 

Systematyczne spotkania SU

Do 5 dni każdego miesiąca.

Rada SU

Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły

 

Cały rok

Osoby wyznaczone

Współpraca z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem. Sprawozdania z działalności w semestrze pierwszym i drugim

 

Cały rok

Rada SU

Działania organizacyjne

Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu

 

Cały rok

Osoby wyznaczone

Współpraca Rady SU z samorządami klasowymi

Spotkania informacyjne Rady SU z klasowymi

Raz w miesiącu, przez cały rok

Rada SU, samorządy klasowe

Zapoznanie samorządów klasowych z planem pracy SU

Wrzesień/październik 2016 oraz według potrzeb

Rada SU, samorządy klasowe

Nagrodzenie klasy z najlepszą roczną frekwencją

 

Czerwiec 2017

Rada SU, Dyrekcja

Imprezy szkolne :

Organizacja szkolnego Dnia Chłopaka

Uroczystość poświęcona chłopcom naszej szkoły

Wrzesień 2016

Rada SU

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Uroczystość organizowana razem z kl. Id

 

październik 2016

Cała społeczność uczniowska

XI Turniej Koszykówki im.A. Zaczyńskiego

Pomoc w organizacji

Listopad 2016

Wyznaczone osoby

Andrzejki

Babeczki w wróżbami

Listopad 2016

Rada SU

 

Mikołaj

Spotkanie z Mikołajem i słodkości dla wszystkich,

piosenki bożonarodzeniowe podczas długiej przerwy

 

Grudzień 2016

Rada SU

Boże Narodzenie

„Koncert Bożonarodzeniowy” na spotkaniu z rodzicami

 

Grudzień 2016

Wyznaczone osoby

Loteria fantowa

Grudzień 2016

Cała społeczność uczniowska

Walentynki

Poczta Walentynkowa

Luty 2017

Osoby wyznaczone

„Tłusty czwartek”

Luty 2017

Osoby wyznaczone

Dzień Kobiet

Okolicznościowa gazetka, uroczystość poświęcona dziewczynom z naszej szkoły

 

Marzec 2017

 

Pierwszy Dzień Wiosny

Okolicznościowa gazetka, konkursy tematyczne

 

Marzec 2017

Cała społeczność uczniowska

Zakończenie roku klasy III

Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego – przygotowanie i pomoc w jego przeprowadzeniu

 

Kwiecień 2017

Uczniowie klasy II

Dzień Otwarty Liceum

Pomoc w organizacji Dnia Otwartego, spotkanie z gimnazjalistami

 

\

Marzec/Kwiecień 2017

Cała społeczność uczniowska

Dzień sportu

Pomoc w organizacji rozgrywek sportowych

 

Czerwiec 2017

Cała społeczność uczniowska

Rozgrywki nauczyciele- uczniowie

 

Czerwiec 2017

Nauczyciele, uczniowie

Zakończenie roku szkolnego

Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego – przygotowanie i pomoc w jego przeprowadzeniu

 

Czerwiec 2017

Uczniowie klasy I

Pozostałe imprezy:

Praca na rzecz szkoły

Losowanie „Szczęśliwego numerka”

Raz na miesiąc, przez cały rok szkolny

Osoby wyznaczone

Prowadzenie gazetki okolicznościowej

 

Cały rok

Osoby wyznaczone

Umieszczanie informacji na stronę internetową szkoły

 

Cały rok

Osoby wyznaczone

Korepetycje koleżeńskie- wzajemna pomoc uczniom z problemami

 

Raz w miesiącu,

wg harmonogramu

Chętni uczniowie

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym i rówieśniczym

Spotkania z gimnazjalistami

II semestr

Cała społeczność uczniowska

Udział w targach edukacyjnych szkół średnich

 

Luty/marzec 2017

Osoby wyznaczone

Promowanie zdrowego stylu życia

Organizacja międzyszkolnych i szkolnych rozgrywek sportowych

 

Cały rok

Nauczyciel w-f, społeczność uczniowska

Zorganizowanie Dnia Zdrowego Odżywiania-

wspólne śniadanie

 

Opiekun samorządu, społeczność uczniowska

Spotkanie z przedstawicielem służby zdrowia, policji i innych instytucji

W miarę możliwości

opiekun samorządu, społeczność uczniowska

Zorganizowanie wycieczki samorządowej

 

Czerwiec 2015

Rada SU

Spotkanie ze sławną osobą (sport, kultura)

W miarę możliwości

opiekun samorządu, społeczność uczniowska

Wolontariat

Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska

 

W miarę możliwości

Osoby chętne

 

Czytanie książek w przedszkolu, domu pomocy społecznej

 

 

SU oraz osoby chętne

 

Współpraca ze szkolnym kołem wolontariatu w organizacji akcji charytatywnych (celowe zbiórki pieniędzy i darów) – zbiórka słodyczy, zabawek, artykułów piśmienniczych itp.

 

Cały rok

SU, społeczność uczniowska

Dbanie o własny rozwój

Spotkania z absolwentami liceum oraz przedstawicielami uczelni wyższych

II semestr 2017

Opiekun SU, społeczność uczniowska

Udział w projekcie „Szkoła demokracji”

Cały rok szkolny

Wszyscy uczniowie, dyrekcja oraz nauczyciele

 

Opiekun samorządu uczniowskiego: mgr Klaudia Hajduk,
                                                               mgr Iwona Rosińska- Ciesielska

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego:   Przewodniczący: Roksana Adamska

Zastępca przewodniczącego:
Kamil Bartoszewski

Skarbnik: Roksana Hanko

Sekretarz: Kacper Dwojak

 

Losowanie szczęśliwego numerka: członkowie SU

Sekcja fotograficzno-filmowa: Karolina Polak, Jakub Michalec


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl