PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 

Tytuły

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

REGULAMIN
I OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW
W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY DLA SZKÓŁ ŚREDNICH
O PUCHAR OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
w dniu 30-31.05.2016 r.

pod patronatem honorowym Kuratora Oświaty Pana Michała Sieka

Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe RESCUE-SYSTEM Paweł Hoffmann oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Prudniku.

W pierwszym tygodniu stycznia 2017 roku zorganizowano Tydzień Rumuński w szkole w ramach realizacji projektu Erasmus+ „Woda naszym cennym skarbem”. W ramach działania uczniowie , którzy uczestniczyli w wymianie międzynarodowej w Rumunii przygotowali foto galerię z wyjazdu. W szkole odbył się również konkurs plastyczny pt. „Zamek Bran i wizerunek Drakuli”. Na lekcjach geografii i historii uczniowie pokazali prezentacje multimedialne związane z Rumunią.

W ramach projektu Erasmus+ pięcioro uczniów i dwóch nauczycieli ZSO nr 1 im. Adama Mickiewicza w Prudniku odbyło pierwszą wizytę do kraju partnerskiego w Rumunii. Uczestnicy wymiany spędzili tydzień w Ploeszti , mieście usytuowanym niedaleko największej w Rumunii rafinerii ropy naftowej. Realizując projekt pt. „Woda naszym cennym skarbem” uczniowie naszej szkoły zrealizowali wiele zadań zgodnych z założeniami projektu. Uczniowie badali jakość wody w próbkach pobranych z lokalnych rzek. Podczas zajęć laboratoryjnych z ekologii uczniowie obserwowali jak ważną rolę odgrywa   woda w tkankach roślinnych, a podczas warsztatów chemicznych pracując w grupach międzynarodowych sporządzili zestaw ekologicznych kosmetyków do pielęgnacji ciała. Bardzo ciekawe okazały się zajęcia warsztatowe ICT w wykorzystaniem programu Windows Movie Maker, podczas których uczniowie opracowali własną prezentację z pobytu w Rumunii.

Regulamin udziału uczniów w mobilnościach i działaniach projektowych międzynarodowego programu Erasmus+
pt. „Woda naszym cennym skarbem”

Zasady udziału uczniów w projekcie i mobilności:

Międzynarodowe spotkanie projektowe Erasmus+ Bułgaria, Montana, 2 – 5 październik 2016

W ZSO nr 1 w Prudniku rozpoczęto międzynarodowy projekt Erasmus+ w ramach akcji KA2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Koordynatorki projektu - dyrektor szkoły Pani Jadwiga Harasymowicz i nauczyciel języka angielskiego Pani Aleksandra Jasińska uczestniczyły w pierwszym międzynarodowym spotkaniu projektowym dla koordynatorów. Spotkanie zorganizowane zostało w szkole partnerskiej w Montanie w Bułgarii w dniach od 2 do 5 października.

Regulamin rekrutacji nauczycieli do projektów międzynarodowych realizowanych w ramach programów FRSE w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku

1.Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników w projektach międzynarodowych finansowanych ze środków FRSE. Projekty są realizowane w celu umożliwienia kadrze Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez szkolenia i doświadczenia w wymiarze międzynarodowym. Projekty międzynarodowe i szkolenia umożliwią uczestnikom praktyczne wykorzystanie w rozwoju zawodowym i osobistym zdobytej wiedzy i umiejętności, zwiększą motywację do samodoskonalenia zawodowego oraz przyczynią się do podwyższenia aspiracji zawodowych i osobistych. Udział w projektach ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, odbycie kursów szkoleniowych. Rezultatami projektów będą rozwój zawodowy i osobisty uczestników projektu, adaptacja najlepszych praktyk oraz transfer wiedzy.

FRSE – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji od ponad dwudziestu lat zarządza kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 był to m.in. program „Uczenie się przez całe życie” – Comenius. Obecnie w ramach europejskiego programu na lata 2014-2020 fundacja pełni m.in. funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+, zarządza także programem POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. FRSE realizuje również europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne, np. eTwinning (więcej na www.frse.org.pl).

„Razem, a nie obok siebie” Kontynuacja projektu – tym razem na Ukrainie

Joanna Mazurek-Kurzelnik

Wszyscy dobrze wiemy, że podróże poszerzają horyzonty, a bezpośredni kontakt z kulturą, historią i zwyczajami panującymi w danym regionie ma nieocenioną wartość edukacyjną. Projekt „Razem, a nie obok siebie” finansowany przez Polsko – Ukraińską Radę Wymianu Młodzieży doskonale wpisuje się w dzisiejsze priorytety kształcenia młodego człowieka otwartego na różnorodność kulturową i współpracę, myślącego kreatywnie i wykorzystującego swoje talenty.


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl