Rekrutacja '2017

W tym roku również nie ma rekrutacji elektronicznej, wniosek i inne dokumenty składamy w formie papierowej w sekretariacie szkoły - ul. Gimnazjalna 2

Oferta edukacyjna

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do klasy 1-ej Terminarz rekrutacji

                           ulotka m            clip

Wykaz podręczników do klas I w roku szkolnym 2017/2018

WYJAZD EDUKACYJNY KLAS PIERWSZYCH 2017

WYJAZD EDUKACYJNY KLAS PIERWSZYCH

W dniach od 6 do 9 czerwca 2017 roku odbył się wyjazd edukacyjny klasy 1d, w której uczestniczyli również uczniowie z klas 1a, 1b i 1c. Dzięki sprzyjającej i pięknej pogodzie zrealizowaliśmy wszystkie punkty planu wycieczki tj. rejs statkiem pod Jeziorze Czorsztyńskim, zwiedzanie zamku w Niedzicy, relaksacyjny spływ Dunajcem, wędrówka nad Morskie Oko z przepięknymi widokami Tatr, wyjazd na Gubałówkę oraz słynne Krupówki. Dużą atrakcją po codziennych zmaganiach był codzienny odpoczynek na basenie, w saunie i w jacuzzi.

Maria Boczarska

Bartosz Trytek

Tomasz Wójtowicz

  CSC0675 1 DSC0102 1

Czytaj więcej: WYJAZD EDUKACYJNY KLAS PIERWSZYCH 2017

Podsumowanie pracy Wojewódzkiej Komisji Konkursu Historycznego

Podsumowanie pracy Wojewódzkiej Komisji Konkursu Historycznego

Dnia 13 czerwca 2017 roku w Opolu odbyło się podsumowanie pracy Wojewódzkiej Komisji Konkursu Historycznego zorganizowane przez Opolskiego Kuratora Oświaty pana Michała Sieka oraz Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji panią Joannę Wnuk. Członkami Komisji Konkursowej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych są Agata Dendewicz i Benedykt Chałupnik. Pan Kurator podziękował wszystkim członkom komisji za pracę i trud włożony w organizację i przeprowadzenie tegorocznej edycji konkursu. Zaprosił jednocześnie do organizacji konkursu w przyszłym roku szkolnym. Podczas spotkania nauczyciele wymienili się spostrzeżeniami i wnioskami do dalszej pracy, aby w roku szkolnym 2017/2018 wyłonić najlepsze historyczne talenty naszego województwa. Pan Kurator życzył wszystkim nauczycielom miłych i spokojnych wakacji.

Nauczyciele historii: Agata Dendewicz, Benedykt Chałupnik

 DSCF7091 1DSCF7092 1

Czytaj więcej: Podsumowanie pracy Wojewódzkiej Komisji Konkursu Historycznego

Rocznica powstań śląskich

Rocznica powstań śląskich

Dnia 23 maja 2017 roku w prudnickim Ośrodku Kultury Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana zorganizowało spotkanie autorskie z dr Wojciechem Kępą. Poświęcone było tematyce czynu zbrojnego trzech powstań śląskich w latach 1919-1921. Prelegent przedstawił historię ziemi śląskiej od czasów średniowiecza aż po XX wiek. Pokazał działalność Wojciecha Korfantego i wielu innych Polaków w dziedzinie walki o polskość Śląska. Szczególnie ważnym momentem naszej historii był czas zakończenia I wojny światowej i ustalenia wersalskie, dotyczące Śląska. Ślązacy trzykrotnie chwytali za broń, aby udowodnić Europie chęć przynależności do odradzającego się państwa polskiego. Pomimo przegranego plebiscytu z dnia 20 marca 1921 roku, antypolskiej propagandy niemieckiej, niekorzystnej decyzji państw sprzymierzonych Polacy nie złożyli broni. W nocy z 2 na 3 maja 1921 roku Wojciech Korfanty wezwał do strajku generalnego, który przerodził się w III powstanie śląskie. Po krwawych i długotrwałych walkach alianci postanowili przyznać Polsce 29% obszaru plebiscytowego. Tereny te były bardzo cenne ze względu na duże znaczenie przemysłowe. Polacy na Śląsku kultywowali polską kulturę, język, tradycje. Do dnia dzisiejszego Śląsk jest przykładem wielokulturowości narodu polskiego. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Prudnika oraz uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego pod opieką nauczycieli historii.

Nauczyciele historii: mgr Agata Dendewicz, mgr Benedykt Chałupnik

 DSCF6998 1DSCF7001 1

Czytaj więcej: Rocznica powstań śląskich

Uroczysta gala podsumowująca edukację uczniów klas trzecich

Uroczysta gala podsumowująca edukację uczniów klas trzecich

  Dnia 28 kwietnia 2017 roku odbyła się uroczysta gala podsumowująca trzyletnią edukację uczniów klas maturalnych. W auli szkolnej zgromadzili się nauczyciele, tegoroczni absolwenci i rodzice. Po trzech latach ciężkiej pracy, rzetelnej nauki przyszedł czas na efekty. Pani dyrektor Jadwiga Harasymowicz podziękowała rodzicom za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i wręczyła pamiątkowe statuetki dla: pani Joanny Wypych, pani Ewy Wyżgowskiej oraz Sylwii Łąckiej.

DSC 0047

Wszyscy rodzice, którzy pomagali i wspierali wychowawców otrzymali podziękowania z rąk pani dyrektor. Wśród tych rodziców znaleźli się: Dorota Małkowska, Anna Maćków, Roman Dyda, Małgorzata Mazepa, Radosław Nowosad, Joanna Puzio, Grażyna Gąsior, Iwona Lenartowicz.

DSC 0056

Tradycją szkoły jest również uhonorowanie   pamiątkowymi statuetkami najlepszych absolwentów. Otrzymali je: Artur Simon za najwyższe wyniki w nauce: średnia ocen   5,22; Bartłomiej Gąsior za największe zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły i Arkadiusz Bochenek za postawę godną sportowca i ucznia I LO.

DSC 0066Wszyscy absolwenci, którzy uzyskali świadectwo z czerwonym paskiem tzn. uzyskali średnią ocen powyżej 4,75 otrzymali list pochwalny a rodzice listy gratulacyjne. Absolwenci, którzy reprezentowali szkołę na konkursach i olimpiadach przedmiotowych otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki. Byli to: Karol Womperski za udział w olimpiadach z biologii i chemii, Adrianna Hübner i Stanisław Małkowski za konkursy i olimpiady historyczne; Marek Kwinta i Artur Rogowski, Kamil Puchała za obsługę sprzętu nagłaśniającego; Arkadiusz Bochenek i Jan Trinczek za pracę na rzecz klasy, Szymon Tęcza za bardzo wysoką frekwencję.

  Pamiątkowe medale otrzymali członkowie drużyn: piłki siatkowej za rozgrywki tzw. trójek klasowych oraz chłopcy z drużyny piłki koszykowej, za zdobycie I miejsca w województwie. Szczególne podziękowania pani dyrektor skierowała dla wychowawców klas trzecich: pani Aleksandry Jasińskiej wychowawcy klasy III a, pani Agaty Dendewicz- wychowawcy klasy III b, pana Tomasza Wójtowicza wychowawcy klasy III c oraz pani Doroty Kostorz- wychowawcy klasy III d. Za trud pracy wychowawczej, serce i życzliwość „nasze dzieci” podziękowały bukietem pięknych kwiatów. Trzy lata pobytu w naszej szkole to wiele wspomnień, wspólnych wyjazdów, wycieczek, konkursów, imprez klasowych. Wróciliśmy do nich pamięcią dzięki pokazowi zdjęć, które przypomniały nam o wspólnie przeżytych chwilach. Niejednemu z nas zakręciła się łza w oku, że to już koniec. Uczniowie klas drugich pod opieką pani Elżbiety Madery pożegnali starszych kolegów wesołym programem artystycznym, a na zakończenie wręczyli pamiątkowe upominki.

  Edukacja w szkole zakończona, ale przed absolwentami jeden z najważniejszych egzaminów- egzamin maturalny. Życzymy wszystkim absolwentom samych łatwych zadań, wysokich „procentów” na maturze i „pomyślnych wiatrów” w dalszej edukacji na studiach wyższych.

Agata Dendewicz

Więcej zdjęć

OFERTA KSZTAŁTOWANIA OSOBOWOŚCI

OFERTA KSZTAŁTOWANIA OSOBOWOŚCI

„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna”

Jan Twardowski

Kształtowanie osobowości tak, aby w pełni wykorzystać swoje możliwości rozwojowe, umiejętność właściwego współżycia z innymi oraz przygotowanie do pełnienia ważnych ról społecznych to priorytetowe zadania, jakie mieli do zrealizowania uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku w klasie o profilu biznesowo – menadżerskim. Właśnie dobiega końca bardzo ważny, kolejny etap edukacyjny uczniów klasy IIIc, którzy oprócz realizacji przedmiotów ogólnokształcących zdobywali umiejętności znalezienia własnego miejsca w społeczeństwie oraz rozbudzania dociekliwości poznawczej. W ramach dodatkowych zajęć uczniowie uczęszczali na przedmioty podstawy biznesu oraz język angielski i niemiecki w biznesie. Oprócz tego klasa wzięła udział w lekcjach z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta, poznała specyfikę działania Prudnickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, zasady funkcjonowania Banku Zachodniego w Prudniku oraz wzięła udział w Festiwalu Nauki w Nysie. Ciekawym przedsięwzięciem było również podpisanie i realizacja umowy współpracy z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Wprowadzanie uczniów w świat nauki rozpoczęło się już w 2014 roku i trwało przez całą edukację w liceum. Umowa przewidywała możliwość udziału młodzieży w zajęciach na Politechnice, co pozwoliło nie tylko na pogłębienie wiedzy, ale również na przybliżenie przyszłym studentom charakteru i specyfiki zajęć na wyższej uczelni. Mieliśmy okazję gościć nauczycieli akademickich w naszym liceum. Istotnym elementem tej współpracy było wdrażanie do samodzielności, ale również pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszego kierunku edukacji. Ostatnim zrealizowanym działaniem był wyjazd edukacyjny w dniu 24 marca 2017r. do Centrum Nauka – Biznes w Opolu, gdzie uczniowie wzięli udział w ekonomicznej grze Chłopska Szkoła Biznesu kierowanej przez dr inż. Marzenę Szewczuk – Stępień – Prodziekana ds. współpracy i rozwoju WEiZ PO oraz w warsztatach pt. „Negocjacje w biznesie”, które przeprowadził dr inż. Łukasz Dymek - pracownik naukowy PO oraz założyciel Instytutu Trwałego Rozwoju. Gra została opracowana przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie jako narzędzie edukacyjne, służące do pracy z grupą. Jest prostą symulacją mechanizmów wolnego rynku, na którym można obserwować takie zjawiska jak podaż, popyt, spółka handlowa, cena, koszty produkcji, negocjacje handlowe i wiele innych. Młodzież podczas pobytu została zapoznana z ofertą edukacyjną Politechniki Opolskiej. W innowacyjny sposób uczniowie zostali wyposażeni w narzędzia do wprowadzenia podstawowych pojęć ekonomicznych. Wszystkie podejmowane działania były impulsem do kształtowania postaw przedsiębiorczych, rozwijały kreatywność oraz chęć podejmowania inicjatyw.

Dziękuję rodzicom uczniów klasy IIIc za zaangażowanie i wspaniałą atmosferę podczas wspólnych działań na rzecz szkoły oraz aktywne wspomaganie w organizacji życia klasowego. Patron naszego liceum – Adam Mickiewicz napisał kiedyś: „Wiedzę można zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami”. Wiedza, pasja i ciekawość świata, jaką uczniowie zdobyli podczas edukacji w liceum z pewnością w przyszłości pozwolą pokonywać przeszkody i cieszyć się z kolejnych sukcesów. Przechodząc taką ścieżkę są teraz otwarci, ukierunkowani na działanie i gotowi do realizowania własnych pomysłów. Przebyli bogatą drogę, która otworzyła im nowe horyzonty do zdobycia. Koniec tego etapu edukacyjnego staje się zatem początkiem czegoś nowego.

zdj Politechnika 

Tomasz Wójtowicz, wychowawca klasy IIIc, I LO Prudnik

 kliknij banner - poznaj szczegóły

 kliknij banner - poznaj szczegóły

procent

Projekty unijne

 

Projekt Commenius

 

erasmus

 

frse

pol ukr rada wymiany

Znak Jakości Szkoły 2016

tarcza-2016v300

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł
„Brązowej Szkoły 2016”.

Pomoc prawna

pomoc prawna

Mikroporady

mikroporady

IT Szkoła

Jesteśmy uczestnikiem
ogólnopolskiego projektu

SIS

Należymy do Stowarzyszenia
Szkół Innowacyjnych
Regionu Opolskiego

eSzkoła

pobierz podręcznik użytkownika

Susnet Facebook Like Box