Rekrutacja '2017

W tym roku również nie ma rekrutacji elektronicznej, wniosek i inne dokumenty składamy w formie papierowej w sekretariacie szkoły - ul. Gimnazjalna 2

Oferta edukacyjna

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do klasy 1-ej Terminarz rekrutacji

                           ulotka m            clip

OFERTA KSZTAŁTOWANIA OSOBOWOŚCI

OFERTA KSZTAŁTOWANIA OSOBOWOŚCI

„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna”

Jan Twardowski

Kształtowanie osobowości tak, aby w pełni wykorzystać swoje możliwości rozwojowe, umiejętność właściwego współżycia z innymi oraz przygotowanie do pełnienia ważnych ról społecznych to priorytetowe zadania, jakie mieli do zrealizowania uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku w klasie o profilu biznesowo – menadżerskim. Właśnie dobiega końca bardzo ważny, kolejny etap edukacyjny uczniów klasy IIIc, którzy oprócz realizacji przedmiotów ogólnokształcących zdobywali umiejętności znalezienia własnego miejsca w społeczeństwie oraz rozbudzania dociekliwości poznawczej. W ramach dodatkowych zajęć uczniowie uczęszczali na przedmioty podstawy biznesu oraz język angielski i niemiecki w biznesie. Oprócz tego klasa wzięła udział w lekcjach z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta, poznała specyfikę działania Prudnickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, zasady funkcjonowania Banku Zachodniego w Prudniku oraz wzięła udział w Festiwalu Nauki w Nysie. Ciekawym przedsięwzięciem było również podpisanie i realizacja umowy współpracy z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Wprowadzanie uczniów w świat nauki rozpoczęło się już w 2014 roku i trwało przez całą edukację w liceum. Umowa przewidywała możliwość udziału młodzieży w zajęciach na Politechnice, co pozwoliło nie tylko na pogłębienie wiedzy, ale również na przybliżenie przyszłym studentom charakteru i specyfiki zajęć na wyższej uczelni. Mieliśmy okazję gościć nauczycieli akademickich w naszym liceum. Istotnym elementem tej współpracy było wdrażanie do samodzielności, ale również pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszego kierunku edukacji. Ostatnim zrealizowanym działaniem był wyjazd edukacyjny w dniu 24 marca 2017r. do Centrum Nauka – Biznes w Opolu, gdzie uczniowie wzięli udział w ekonomicznej grze Chłopska Szkoła Biznesu kierowanej przez dr inż. Marzenę Szewczuk – Stępień – Prodziekana ds. współpracy i rozwoju WEiZ PO oraz w warsztatach pt. „Negocjacje w biznesie”, które przeprowadził dr inż. Łukasz Dymek - pracownik naukowy PO oraz założyciel Instytutu Trwałego Rozwoju. Gra została opracowana przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie jako narzędzie edukacyjne, służące do pracy z grupą. Jest prostą symulacją mechanizmów wolnego rynku, na którym można obserwować takie zjawiska jak podaż, popyt, spółka handlowa, cena, koszty produkcji, negocjacje handlowe i wiele innych. Młodzież podczas pobytu została zapoznana z ofertą edukacyjną Politechniki Opolskiej. W innowacyjny sposób uczniowie zostali wyposażeni w narzędzia do wprowadzenia podstawowych pojęć ekonomicznych. Wszystkie podejmowane działania były impulsem do kształtowania postaw przedsiębiorczych, rozwijały kreatywność oraz chęć podejmowania inicjatyw.

Dziękuję rodzicom uczniów klasy IIIc za zaangażowanie i wspaniałą atmosferę podczas wspólnych działań na rzecz szkoły oraz aktywne wspomaganie w organizacji życia klasowego. Patron naszego liceum – Adam Mickiewicz napisał kiedyś: „Wiedzę można zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami”. Wiedza, pasja i ciekawość świata, jaką uczniowie zdobyli podczas edukacji w liceum z pewnością w przyszłości pozwolą pokonywać przeszkody i cieszyć się z kolejnych sukcesów. Przechodząc taką ścieżkę są teraz otwarci, ukierunkowani na działanie i gotowi do realizowania własnych pomysłów. Przebyli bogatą drogę, która otworzyła im nowe horyzonty do zdobycia. Koniec tego etapu edukacyjnego staje się zatem początkiem czegoś nowego.

zdj Politechnika 

Tomasz Wójtowicz, wychowawca klasy IIIc, I LO Prudnik

Na Uniwersytecie Opolskim

Dnia 29 marca uczniowie klas humanistyczno- pedagogicznych z elementami psychologii wraz mgr Marzanną Zawadzką- Ciępka i mgr Beatą Skarbek miały okazję gościć na Uniwersytecie Opolskim . W ramach współpracy uczniowie wysłuchali   wykładu na temat „Osobowość człowieka” przeprowadzonego przez studenta Instytutu Psychologii . Następnie przeszli do Instytutu Nauk Pedagogicznych ,gdzie uczestniczyli w trzech zajęciach warsztatowych: „ Trening asertywności”, „Pedagogika zabawy” i „ Autoprezentacja” przeprowadzonych przez pracowników naukowych uczelni.. Finałem spotkania był spektakl teatralno- artystyczny pt. „Dlaczego dyrektor szkoły odgrywa istotną rolę w kreowaniu wizerunku placówki oświatowej” przygotowany wystawiony przez studentów z Koła Naukowego Pedagogów.

DSC 4535 nDSC 4544 n

Czytaj więcej: Na Uniwersytecie Opolskim

Warsztaty na Uniwersytecie SWSP we Wrocławiu

Uczniowie klas humanistyczno- psychologicznych na warsztatach psychologicznych na Uniwersytecie SWSP we Wrocławiu

8 lutego 2017 roku uczniowie klas humanistyczno- psychologicznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku wraz z wychowawcami Joanną Dominiak, Teresą Sokołowską i organizatorką wyjazdu - mgr Marzanną Zawadzką- Ciępką, uczestniczyli w spotkaniach psychologicznych zaplanowanych na Uniwersytecie Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Warsztaty  były realizowane w ramach projektu uczelni „Strefa Młodzieży”.

Pierwszym przystankiem było zaprezentowanie przez przedstawiciela krótkiej historii uczelni oraz kierunków, na które mogą udać się żądni wiedzy psychologicznej( i nie tylko) studenci.  Okazało się, że oferta edukacyjnej niepublicznej uczelni obejmuje różnorakie kierunki, takie jak: psychologia kliniczna i biznesu, prawo, komunikacja społeczna, grafika, kreowanie mediami. Uczniowie otrzymali także broszury zachęcające do podjęcia nauki oraz  szczegółowo opisujące  kierunki i możliwości, jakie daje studiowanie na Uniwersytecie SWPS.

Następnie odbył się wykład ,,Profilaktyka wczesnych związków w okresie dorastania”, który poprowadził mgr Michał Pozdał - trener młodzieży, wykładowca SWSP i WSPR w Warszawie, specjalista do spraw profilaktyki społecznej, przemocy, dyskryminacji oraz różnorodnych problemów społecznych -  członek międzynarodowej organizacji European Aids Treatment Group. Wielu z uczestników wykładu zaskoczył fakt, iż pozornie proste składniki miłości, rozłożone na czynniki pierwsze, stają się złożonymi mechanizmami. Wszystkie te założenia opierają się na teorii miłości, wedle której uczucie to składa się z intymności, namiętności i zaangażowania. Młodzież dowiedziała się także, w jaki sposób unikać wykorzystywania miłości jednego człowieka przez drugiego. Jednym z form takiego traktowania jest zmuszanie do wysyłania nagich zdjęć, co może mieć fatalne konsekwencje. Ze względu na tematykę i charyzmatycznego prowadzącego, wykład niezwykle spodobał się uczniom i natchnął ich do głębszych przemyśleń nad swoimi uczuciami.

Potem wszyscy udali się do kina, gdzie obejrzeli nominowany do Oscara w 14 kategoriach musical pt. ,,La La Land”, który opowiadał historię początkującej aktorki i muzyka jazzowego próbujących spełnić swoje marzenia w pełnym kontrastów Hollywood. Z filmu płynie pewien gorzki przekaz: na swoje marzenia trzeba ciężko zapracować, a w ostateczności i tak trzeba będzie wybierać między życiem i związkami a spełnieniem marzeń. Filmowy musical wywołał mieszane uczucia wśród licealistów. Po seansie wróciliśmy do Prudnika, pełni nowych wrażeń.

Pewnego rodzaju bladość Uniwersytetu SWPS przesłonił mi znakomicie poprowadzony wykład, z którego wyniosłem mnóstwo przydatnych informacji, o których istnieniu nie miałem dotąd pojęcia. Podobał mi się także film, którego słodko-gorzkie zakończenie wprawiło mnie w zachwyt.

Kajetan Poniatyszyn

wroc

Uczniowie klas humanistyczno- psychologicznych na warsztatach psychologicznych na Uniwersytecie SWSP we Wrocławiu

8 lutego 2017 roku uczniowie klas humanistyczno- psychologicznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku wraz z wychowawcami Joanną Dominiak, Teresą Sokołowską i organizatorką wyjazdu - mgr Marzanną Zawadzką- Ciępką, uczestniczyli w spotkaniach psychologicznych zaplanowanych na Uniwersytecie Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Warsztaty  były realizowane w ramach projektu uczelni „Strefa Młodzieży”.

Pierwszym przystankiem było zaprezentowanie przez przedstawiciela krótkiej historii uczelni oraz kierunków, na które mogą udać się żądni wiedzy psychologicznej( i nie tylko) studenci.  Okazało się, że oferta edukacyjnej niepublicznej uczelni obejmuje różnorakie kierunki, takie jak: psychologia kliniczna i biznesu, prawo, komunikacja społeczna, grafika, kreowanie mediami. Uczniowie otrzymali także broszury zachęcające do podjęcia nauki oraz  szczegółowo opisujące  kierunki i możliwości, jakie daje studiowanie na Uniwersytecie SWPS.

Następnie odbył się wykład ,,Profilaktyka wczesnych związków w okresie dorastania”, który poprowadził mgr Michał Pozdał - trener młodzieży, wykładowca SWSP i WSPR w Warszawie, specjalista do spraw profilaktyki społecznej, przemocy, dyskryminacji oraz różnorodnych problemów społecznych -  członek międzynarodowej organizacji European Aids Treatment Group. Wielu z uczestników wykładu zaskoczył fakt, iż pozornie proste składniki miłości, rozłożone na czynniki pierwsze, stają się złożonymi mechanizmami. Wszystkie te założenia opierają się na teorii miłości, wedle której uczucie to składa się z intymności, namiętności i zaangażowania. Młodzież dowiedziała się także, w jaki sposób unikać wykorzystywania miłości jednego człowieka przez drugiego. Jednym z form takiego traktowania jest zmuszanie do wysyłania nagich zdjęć, co może mieć fatalne konsekwencje. Ze względu na tematykę i charyzmatycznego prowadzącego, wykład niezwykle spodobał się uczniom i natchnął ich do głębszych przemyśleń nad swoimi uczuciami.

Potem wszyscy udali się do kina, gdzie obejrzeli nominowany do Oscara w 14 kategoriach musical pt. ,,La La Land”, który opowiadał historię początkującej aktorki i muzyka jazzowego próbujących spełnić swoje marzenia w pełnym kontrastów Hollywood. Z filmu płynie pewien gorzki przekaz: na swoje marzenia trzeba ciężko zapracować, a w ostateczności i tak trzeba będzie wybierać między życiem i związkami a spełnieniem marzeń. Filmowy musical wywołał mieszane uczucia wśród licealistów. Po seansie wróciliśmy do Prudnika, pełni nowych wrażeń.

Pewnego rodzaju bladość Uniwersytetu SWPS przesłonił mi znakomicie poprowadzony wykład, z którego wyniosłem mnóstwo przydatnych informacji, o których istnieniu nie miałem dotąd pojęcia. Podobał mi się także film, którego słodko-gorzkie zakończenie wprawiło mnie w zachwyt.

Kajetan Poniatyszyn

 

Finał Wojewódzki Opolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Chłopców 2017

I LO MISTRZEM WOJEWÓDZTWA

W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW !!!

W czwartek 23 marca 2017 r. w Prudniku w hali sportowej Naszego Liceum odbył Finał Wojewódzki Opolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w Koszykówce Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych.

W turnieju finałowym zagrały dwie drużyny z Prudnika : Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr 2 w Opolu i Zespół Szkół
z Otmuchowa.
Koszykarska drużyna chłopców ZSO Nr 1 w Prudniku została Mistrzem Województwa ,drużyna Naszego Liceum okazała się najlepsza w finałach wojewódzkich. Podopieczni  trenera Bartosza Trytka w pierwszym spotkaniu zmierzyli się z  drużyną CKZ i U z Prudnika, mecz ten zakończył się zwycięstwem 51:31, w drugim meczu I LO zagrało z drużyną II LO z Opola ( 35:32 )a trzeci mecz z drużyną ZS z Otmuchowa zakończył się wynikiem 49:37 - to oznaczało, że Nasi licealiści zostali mistrzami województwa w koszykówce na poziomie szkół ponadgimnazjalnych.

W ostatnim spotkaniu, które decydowało o wicemistrzostwie województwa LO CKZ i U z Prudnika pokonało II LO z Opola 31:20.
Drużyna I LO awansowała do finałów ogólnopolskich, które odbędą się pod koniec czerwca 2017, miejsce turnieju finałowego nie jest jeszcze znane.

Jest to ogromny sukces sportowy i wyróżnienie dla całej gminy i powiatu oraz naszej społeczności szkolnej. Słowa podziękowania i uznania należą się całemu zespołowi za doskonałą grę, wspaniałą atmosferę i waleczne serce. Zawody przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze sportowego dopingu kibiców i zaproszonych gości, w wypełnionej po brzegi hali.

I LO grało w składzie: Przemysław Drążyk, Jacek Wyżgowski, Arkadiusz Bochenek, Dawid Błaszkiewicz, Łukasz Kukułka, Paweł Dudziński, Rafał Bartmanowicz , Denis Dancewicz, Kolek Maciej, Mateusz Łukaszczykiewicz, Dębina Dawid, Sobczak Jakub.

TRENER: Bartosz TRYTEK

 DSC 0622

Czytaj więcej: Finał Wojewódzki Opolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Chłopców 2017

Dni otwarte 2017

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 tradycją stało się już organizowanie Dni Otwartych Szkoły, które odbyły się 21 marca 2017 r.

W progach naszej placówki witaliśmy wszystkich uczniów z klas III
z prudnickich gimnazjów , jak również okolicznych miejscowości m.in.
z Lubrzy, Białej i Głuchołaz. Szkoła otwarta jest dla wszystkich, którzy chcą się zapoznać z bogatą ofertą kształcenia i bazą dydaktyczną naszego liceum.

Na Dni Otwarte zaplanowano jest zawsze wiele atrakcji. Nasi uczniowie oprowadzali gości po szkole zapoznając z jej licznymi atutami, opowiadając co się dzieje ciekawego, jakie mamy zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań, drużyny sportowe, jakie organizacje działają na terenie szkoły itp. W salach lekcyjnych odbywały się przeróżne pokazy
i prezentacje. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy doświadczeń z fizyki i z chemii. Na sali gimnastycznej odbywał się turniej „Trójek siatkarskich” (już XXII edycja ) ,podczas których nasi goście oraz uczniowie liceum kibicowali swoim drużynom.

Ważnym akcentem wizyty gimnazjalistów w naszym liceum było spotkanie z dyrekcją szkoły oraz prezentacja zawierająca ofertę dotyczącą profili na kolejny rok szkolny, programów, projektów, konkursów, turniejów, organizacji wielu imprez, wycieczek, rajdów oraz spotkań
z ciekawymi ludźmi.

DSC 0014DSC 0062

Czytaj więcej: Dni otwarte 2017

 kliknij banner - poznaj szczegóły

 kliknij banner - poznaj szczegóły

procent

Projekty unijne

 

Projekt Commenius

 

erasmus

 

frse

pol ukr rada wymiany

Znak Jakości Szkoły 2016

tarcza-2016v300

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł
„Brązowej Szkoły 2016”.

Pomoc prawna

pomoc prawna

Mikroporady

mikroporady

IT Szkoła

Jesteśmy uczestnikiem
ogólnopolskiego projektu

SIS

Należymy do Stowarzyszenia
Szkół Innowacyjnych
Regionu Opolskiego

eSzkoła

pobierz podręcznik użytkownika

Susnet Facebook Like Box