Rekrutacja '2017

W tym roku również nie ma rekrutacji elektronicznej, wniosek i inne dokumenty składamy w formie papierowej w sekretariacie szkoły - ul. Gimnazjalna 2

Oferta edukacyjna

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do klasy 1-ej Terminarz rekrutacji

                           ulotka m            clip

Wykaz podręczników do klas I w roku szkolnym 2017/2018

Wielka rumuńska przygoda z projektem Erasmus+

Wielka rumuńska przygoda z projektem Erasmus+
w ZSO nr 1 w Prudniku

W ramach projektu Erasmus+ pięcioro uczniów i dwóch nauczycieli ZSO nr 1 im. Adama Mickiewicza w Prudniku odbyło pierwszą wizytę do kraju partnerskiego w Rumunii. Uczestnicy wymiany spędzili tydzień w Ploeszti , mieście usytuowanym niedaleko największej w Rumunii rafinerii ropy naftowej. Realizując projekt pt. „Woda naszym cennym skarbem” uczniowie naszej szkoły zrealizowali wiele zadań zgodnych z założeniami projektu. Uczniowie badali jakość wody w próbkach pobranych z lokalnych rzek. Podczas zajęć laboratoryjnych z ekologii uczniowie obserwowali jak ważną rolę odgrywa   woda w tkankach roślinnych, a podczas warsztatów chemicznych pracując w grupach międzynarodowych sporządzili zestaw ekologicznych kosmetyków do pielęgnacji ciała. Bardzo ciekawe okazały się zajęcia warsztatowe ICT w wykorzystaniem programu Windows Movie Maker, podczas których uczniowie opracowali własną prezentację z pobytu w Rumunii. rum3

Obecnie szkoła rumuńska ma bardzo ważne zadanie do wykonania w kontekście ekologicznym ponieważ Rumunia ma poważne problemy środowiskowe. Podczas rządów komunistycznych w minionej epoce nie dbano o ochronę środowiska. Do niedawna Bukareszt był jedyną stolicą europejską, gdzie ścieki odprowadzane były bezpośrednio do rzeki. Przeszła polityka zrujnowała rolnictwo, a zmiany klimatyczne doprowadziły do pustynnienia wielu regionów, gdzie nawadnianie stało się nieefektywne ponieważ ziemia jest poddawana niszczącym działaniom wiatru i piasku. Dodatkowo występuje degradacja gruntów, gdzie gleba jest dotknięta erozją wietrzną ze względu na masowe wylesianie. Wszystkie te problemy są obecnie priorytetowymi zagadnieniami w Rumunii, a szkoła w Ploeszti staje przed zadaniem dogłębnej edukacji młodego pokolenia w celu zmiany postawy na proekologiczną i właśnie projekt „Woda naszym cennym skarbem” ma wspomóc szkołę w tych działaniach.

Podczas wymiany międzynarodowej zajęcia edukacyjne prowadzone były nie tylko na terenie szkoły, lecz również w formie wyjazdów edukacyjnych, aby uczniowie mogli doświadczyć bezpośredniego kontaktu z nauką poprzez wizyty edukacyjne np. w zakładach uzdatniania wody. Niedaleko Bukaresztu w gminie Glina odwiedziliśmy jedną z największych i najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków w Europie połączonej z biogazownią .

Gospodarze wymiany zadbali także o to, aby partnerzy zagraniczni poznali ich stolicę, kulturę i historię więc pokazali nam wspaniały gmach Parlamentu Rumuńskiego, którego wnętrza przypominały okazały pałac, a nie miejsce pracy polityków. Wiele wrażeń dostarczyła wycieczka w Karpaty i podążanie śladami sławnego hrabiego Draculi.

Jako główny koordynator projektu oceniamy, że cele wymiany zostały osiągnięte, a wyznaczone działania i zadania zostały zrealizowane. Uzyskane produkty i rezultaty zostaną wykorzystane podczas zajęć przedmiotowych, co wzbogaci nie tylko wiedzę teoretyczną ale również rozwinie umiejętności praktyczne. Uczniowie przeżyli niezapomnianą przygodę, odbyli swoją pierwszą podróż samolotem, a przede wszystkim poznali wspaniałych nowych przyjaciół z czterech krajów partnerskich: Rumunii, Bułgarii, Niemiec i Francji.

 

Aleksandra Jasińska

rum4rum1rum2

 kliknij banner - poznaj szczegóły

 kliknij banner - poznaj szczegóły

procent

Projekty unijne

 

Projekt Commenius

 

erasmus

 

frse

pol ukr rada wymiany

Znak Jakości Szkoły 2016

tarcza-2016v300

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016
i przysługuje mu tytuł
„Brązowej Szkoły 2016”.

Pomoc prawna

pomoc prawna

Mikroporady

mikroporady

IT Szkoła

Jesteśmy uczestnikiem
ogólnopolskiego projektu

SIS

Należymy do Stowarzyszenia
Szkół Innowacyjnych
Regionu Opolskiego

eSzkoła

pobierz podręcznik użytkownika

Susnet Facebook Like Box