PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PONIEDZIAŁEK: 12:30-15:30

ŚRODA: 8:00-11:00

 

PSYCHOLOG

mgr Ewa Jatkiewicz

Udzielam indywidualnej pomocy psychologicznej dla wszystkich chętnych uczniów, którzy borykają się z codziennymi trudnościami, stresem, problemami osobistymi, szkolnymi oraz rodzinnymi. Zapraszam na konsultacje w zakresie samopoznania, wzmocnienia poczucia własnej wartości, zrozumieniem siebie i innych oraz budowaniem poprawnych relacji z otoczeniem.

Wspomagam nauczycieli i wychowawców w realizowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego.

Konsultacje dla rodziców:

Zapraszam rodziców na konsultacje po wcześniejszym umówieniu terminu: osobiście w gabinecie psychologa lub w sekretariacie.


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl