PROJEKTY
I PROGRAMY


 

 

 


TYTUŁY


 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że
I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Prudniku
jest wśród 500 najlepszych liceów w
Polsce sklasyfikowanych w Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2016 
i przysługuje mu tytuł 
„Brązowej Szkoły 2016”.

 

Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Prudniku we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Prudniku ogłaszają konkurs

pt. MŁODZI PRZECIWKO WYKLUCZENIOM SPOŁECZNYM’’

 

 Regulamin konkursu                        Formularz zgłoszeniowy do konkursu


ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik, tel./fax +48 77 436 23 16,  e-mail: lo1prudnik@wodip.opole.pl